G A L É R I A

A Mocsai Templomról és a Plébániáról

 

 

 

 

A mocsai templom és a plébánia felújítása 2006